Nabożeństwa różańcowe

Nabożeństwa różańcowe odprawiane są w kościele parafialnym o godz. 17.30.