Kontakt

Duszpasterstwo Rzym.-Kat.
Parafii p.w. Św. Mikołaja
Brzezia Łąka
ul. Kościelna 12
55-093 Kiełczów

Numer konta parafialnego:
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy o/Długołęka,
48 9584 1021 2003 0301 7649 0001

Telefony:
kom. 603 999 703 – proboszcz
(71) 711 72 60 – proboszcz
(71) 711 72 61 – wikary

Adres e-mail do ks. Proboszcza : tomasz.plukarski@archidiecezja.wroc.pl

Regon:040078666