Kontakt

Duszpasterstwo Rzym.-Kat.
Parafii p.w. Św. Mikołaja
Brzezia Łąka
ul. Kościelna 12
55-093 Kiełczów

Numer konta parafialnego:
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy o/Długołęka,
48 9584 1021 2003 0301 7649 0001

Telefon: +48 661 942 948

E-mail: brzezialaka@archidiecezja.wroc.pl

Regon: 040078666