Historia

W. Haeusler w przypisach podaje, że założycielem parafii i budowniczym pierwszego kościoła był Konrad von Leslau (Władysław), opat klasztoru na Piasku (w 1330 r.). W dokumencie kościół wymieniony jest w 1335 r. Potwierdzenie istnienia parafii nastąpiło w 1376 r. Parafia należała do archiprezbiteriatu we Wrocławiu. Jest to po Łozinie najstarsza parafia w gminie Długołęka. Do parafii należeli mieszkańcy Kątnej i Oleśniczki. W czasach reformacji mieszkańcy pozostali przy wierze katolickiej. Ziemi parafialnej było 116 mórg gruntów ornych i 102 morgi łąk (w 1845 r.). Do parafii w Brzeziej Łące należeli katolicy z Oleśniczki, Pietrzykowic, Kątnej, Piecowic, Mydlic, Piszkawy, Bielawy, Rakowa, Śliwic, Kiełczowa i Kiełczówka. Ewangelicy należeli do parafii w Kiełczowie. Obecnie jest to rzymsko-katolicka Parafia pw. św. Mikołaja obejmująca Bielawę, Brzezią Łąkę, Kątną, Mydlice, Nowy Dwór, Oleśniczkę, Pietrzykowice, Piszkawę, Raków i Śliwice. Funkcję proboszcza od 2018 r. sprawuje ks. Tomasz Płukarski.