Kategoria: Domowy Kościół

Krąg Domowego Kościoła

W dniu 17.02.2018 odbyło się spotkanie Kręgu (młodszego)

Na kręgu dzielono się Słowem Bożym – Ewangelia św. Łukasza 8, 11-15

Mówiono także o realizacji naszych zobowiązań (darów, szans) – modlitwa osobista, spotkanie ze Słowem Bożym, modlitwa małżeńska, modlitwa rodzinna i dialog małżeński.