Małżeństwo

Dokumenty wymagane przy zgłaszaniu związku konkordatowego:

  • trzy formularze z USC
  • metryki Chrztu św.
  • ostatnie świadectwo z nauki religii
  • dowody osobiste

Aby przystąpić do Sakramentu małżeństwa należy uczestniczyć w naukach przedmałżeńskich – szczegóły w kancelarii parafialnej.