Chrzest św.

Przy zgłoszeniu Chrztu dziecka wymagane są następujące dokumenty:

  • metryka urodzenia dziecka
  • chrzestni z poza parafii muszą przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii

Warunki, który muszą spełnić rodzice chrzestni:

  • ukończony 16 rok życia
  • sakrament bierzmowania
  • bez przeszkód przystępują do Sakramentów św.