Duszpasterze

1. Proboszcz : ks. Tomasz Płukarski, święcenia kapłańskie 27.05.2000 r., ustanowiony w parafii 1.07.2018 r.

2. Wikary :  ks. Radosław Bariasz