O Caritas

Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Św. Mikołaja w Brzeziej Łące powstał w lutym 2009r. W latach 2003-2009 grupa działała jako parafialny zespół charytatywny. Początkowo w skład Zespołu wchodziło 15 osób z terenu całej parafii. Obecnie aktywnie działa 8 osób w tym wszystkie z Rakowa. Do statutowych zadań PZC należy szeroko pojęta działalność charytatywno- opiekuńcza skierowana do osób potrzebujących wsparcia duchowego i materialnego. W ostatnich latach dzięki uprzejmości i zrozumieniu parafian oraz właścicieli sklepów położonych na terenie parafii 2 razy w roku, przy okazji największych Świąt, zbierana jest żywność, którą następnie Zespół przekazuje 12-15 potrzebującym rodzinom. Każdego roku we współpracy z dyrektorami i pedagogami szkół w Borowej i w Brzeziej Łące, w miarę potrzeb udzielana jest pomoc finansowa i rzeczowa dzieciom (dofinansowanie do wyjazdów edukacyjnych i wycieczek, warsztatów plastycznych, zakup artykułów szkolnych i gier do świetlic szkolnych). W roku 2011 Zespół brał udział w organizacji pracowni komputerowej otwartej na plebanii (zakup sprzętu komputerowego i mebli biurowych). Środki pieniężne są zbierane również 2 razy w roku- przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem poprzez sprzedaż własnoręcznie wykonanych ozdób, stroików i kartek świątecznych. Prace PZC rozprowadzane są wśród parafian, ale nie tylko- Zespół chętnie bierze udział w festynach i imprezach organizowanych np. przez Urząd Gminy Długołęka, Lokalną Grupę Działania Dobra Widawa, podczas których prezentuje i sprzedaje swoje prace. Przygotowania do akcji świątecznych zaczynają się już 2 miesiące przed Świętami, aby ozdoby były dopracowane, piękne i oryginalne. Z uwagi na tak małą liczbę osób angażujących się w prace PZC (każda z nas pracuje, zajmuje się dziećmi i swoimi domami) wiele doskonałych pomysłów na organizowanie różnorodnej pomocy dla innych ludzi nie może zostać zrealizowanych, dlatego gorąco zapraszamy do współpracy chętne, energiczne, pozytywne osoby z terenu parafii. Jest jeszcze tyle do zrobienia!

http://caritas.pl/