ZAPRASZAMY na PIKINIK RODZINNY – 18 – 19 czerwca, przy świetlicy w Brzeziej Łące