Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia 2019 r.

Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

  1. Dziś Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Z racji I niedzieli miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. Dzisiejsze ofiary na tacę są przeznaczone na Papieski Fundusz Misyjny. W trakcie dzisiejszej Mszy św. poświęcenie wody, kredy i kadzidła, które można nabyć po Mszy. (dobrowolna ofiara).
  2. Spotkanie opłatkowe dla członków Rady Parafialnej, osób które roznosiły opłatki, Caritas, dziś o godz. 15.00.
  3. W tym tygodniu odwiedzimy z wizytą duszpasterską mieszkańców: Pietrzykowic, Śliwic, Nowego Dworu, Oleśniczki i Kątnej. Program na bieżący tydzień jest w gablocie i na stronie internetowej parafii. W dni powszednie Msza św. o godz. 15.00.
  4. Kancelaria parafialna czynna w trakcie trwania kolędy w dni powszednie od 14.30 do 15.00; oraz w sobotę pół godziny po Mszy wieczornej.

 

Z życzeniami Błogosławieństwa Bożego na nowy tydzień         

Ks. Tomasz Płukarski – proboszcz

Ks. Maciej Zacharczuk – wikariusz