Sprawozdanie – 2018r.

Dobiegający końca rok kalendarzowy 2018 – to pierwszy rok z nowymi księżmi: proboszczem: ks. Tomaszem Płukarskim oraz wikariuszem: ks. Maciejem Zacharczukiem. Dziękujemy poprzednim kapłanom za 7 letnią posługę w naszej parafii.

Życie religijne i sakramentalne w naszej Parafii w kończącym się roku przedstawia się następująco: w niedzielnej Eucharystii (według danych z miesięcznej obserwacji w październiku) uczestniczy ok. 19 % Parafian; sakramentu chrztu udzielono 54 dzieciom; sakrament małżeński zawarło 7 par; do wieczności odeszło 41 parafian – dane obejmują pogrzeby wpisane do parafialnej księgi zmarłych. W maju w uroczystości I Komunii św. wzięło udział  72 dzieci. W przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania uczestniczy 50-osobowa grupa młodzieży naszej Szkoły. Grupa osób odwiedzanych z Najświętszym Sakramentem, w każdą I sobotę miesiąca, liczy obecnie 21 osób.  Sakramentu namaszczenia chorych i wiatyku udzielono 20 osobom. Zostały wprowadzone nabożeństwa: Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, odprawiana w każdą środę, a także comiesięczna adoracja w intencji Parafii w I Piątki miesiąca.

Parafialna wspólnota Żywy Różaniec, gromadzi na dzień dzisiejszy 4 Róże Różańcowe.  W parafii jest 3 Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. Służba Liturgiczna męska: liczy 20 ceremoniarzy, lektorów, ministrantów i kandydatów; Służba Liturgiczna żeńska – liczy 5 dziewcząt.  Nowa p. Organistka Teresa Klimowicz prowadzi Chór Parafialny „Te Deum” oraz zespół młodzieżowo-dziecięcy „Dysonans”. W parafii działają 3 Kręgi Domowego Kościoła, oraz Parafialny Oddział CARITAS.

Funkcję Kościelnego w kościele parafialnym pełni tradycyjnie p. Jan Beker, ewidencje cmentarza prowadzi tradycyjnie p. Ewa Jabłońska; nowym grabarzem na cmentarzu parafialnym został p. Grzegorz Niewiarowski. Stronę internetową parafii prowadzi p. Alicja Caban. O porządek w kościele parafialnym dba p. Danuta Gac; o obrusy ołtarzowe i kielichowe: p. Zofia Gac. Skład Rady Parafialnej pozostał bez zmian.

W lipcu odbył się Festyn Parafialny, z którego dochód został przeznaczony na remont kaplicy w Kątnej. Z okazji uroczystości św. Mikołaja przygotowano dla dzieci, dzięki życzliwości sołtysów i sponsorów, 100 paczek. Parafianie uczestniczyli w minionym roku miedzy innymi: w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę; w czuwaniu Archidiecezji Wrocławskiej na Jasnej Górze, w Pieszej Pielgrzymce do grobu św. Jadwigi, oraz w autokarowej pielgrzymce do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Bieżące inwestycje od 1 lipca 2018 r.: Kościół w Brzeziej Łące: zakupiono obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 3 świece ołtarzowe, 2 mikrofony ołtarzowe z podstawą, nową lampę do rzutnika pieśni, przeprowadzono renowację kielicha i pateny mszalnej. Kaplica w Śliwicach: okrycia na ławki, 2 nowe alby, 2 nowe ornaty. Plebania: generalny remont mieszkań ks. Proboszcza i ks. Wikariusza.

W listopadzie zostały odebrane i rozliczone, dzięki dotacji Gminy Długołęka, następujące prace konserwatorskie: II i XIII stacja Drogi Krzyżowej, oraz wstępne zabezpieczenie kamiennej figury NMP z bramy przy ul. Młyńskiej.

Dzięki pracy parafian został uporządkowany teren za cmentarzem, oraz generalne sprzątanie kościoła na święta Bożego Narodzenia, oraz wyrównany teren parkingu parafialnego.

Stan konta remontowego kościoła w Brzeziej Łące z dnia 4.12.2018: 4 770 zł.

Stan konta remontowego kaplicy w Kątnej: 15 726,10 zł. Zbiórki jesienne: Oleśniczka 2080zł, Kątna 2250zł.

Stan konta remontowego kaplicy w Rakowie: 2680 zł. Zbiórki jesienne: Mydlice 670 zł +  Raków 200 zł

Stan konta cmentarnego: 24 961,21 zł

Ofiary za opłatki i kalendarze: Dębno 775 zł; Śliwice 2405 zł; Kątna 1620 zł; Oleśniczka 1217 zł; Bielawa 2750 zł; Raków 1660 zł;  Mydlice 395 zł; Nowy Dwór 380 zł; Zakrystia 1860 zł.

Powyższe sprawozdanie obejmuje życie religijne i funkcjonowanie naszej Parafii w kończącym się roku 2018. Z pewnością spraw wartych podkreślenia jest więcej – wybrałem te najważniejsze. Te i inne, nie zostałyby jednak zrealizowane, gdyby nie Państwa życzliwość, zrozumienie i pomoc – modlitewna, materialna oraz ta, w postaci „pracy rąk”. Pragniemy za nie, Wam wszystkim, gorąco podziękować i podkreślić, wraz z księdzem Maciejem naszą wdzięczność, za wszelkie „okruchy serca”, których w ciągu tego półrocza doznaliśmy, jest bardzo wiele. Chcemy ją wyrazić pamięcią i modlitwą, o której zapewniamy. Jeszcze raz WSZYSTKIM ZA WSZELKIE DOBRO składamy kapłańskie „Bóg zapłać”.

 

 Ks. Tomasz Płukarski – Proboszcz