Godziny Mszy Św. w dni powszednie po zmianie czasu na zimowy

Godziny Mszy Św. po zmianie czasu na zimowy pozostają bez zmian:

w dni powszednie:
w Brzeziej Łące 18:00;

w czwartek:
w Śliwicach o 17:00;

w piątek:
w Kątnej o 17:00;

w sobotę:
w Śliwicach o 17:00;