Niedziela Chrztu Pańskiego – 13 stycznia 2019 r.

Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

  1. Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego. Kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Tradycyjnie kolędy śpiewamy do 2 lutego.
  2. Od poniedziałku rozpoczyna się kolęda w Brzeziej Łące. Cały plan jest już podany. W dni powszednie Msza św. o godz. 15.00.
  3. Kancelaria parafialna czynna w trakcie trwania kolędy w dni powszednie od 14.30 do 15.00; oraz w sobotę pół godziny po Mszy wieczornej.

 

z życzeniami Błogosławieństwa Bożego na nowy tydzień         

                            Ks. Tomasz Płukarski – proboszcz

Ks. Maciej Zacharczuk – wikariusz