Roraty

Od poniedziałku do piątku o godz. 18.00. Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci. Roraty są nabożeństwem światła, dzieci prosimy o przynoszenie lampionów.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 listopada 2018 r.

Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie».

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 4 listopada 2018 r.

Jezus powiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”.